Scuba 2 Tester

kr2.290

Mäter pH, fritt klor, totalt klor, alkalinitet och cyanursyra. Scuba II mäter resultatet fotometriskt och ger ett digitalt värde.

Beskrivning

Håll koll på dina värden i poolvattnet för att alltid ha ett klart och rent poolvatten. Med Scuba 2 mäter du fotometriskt och får resultatet digitalt visat i mätarens fönster. Pooltestaren är en batteridriven elektronisk mätare som visar värden med hjälp av de medföljande reagenstabletterna.

Scuba 2 mäter värden för pH, fritt klor, totalt klor, brom, alkalinitet och cyanursyra.

Vilka tabletter som ska användas anges i parentes:

• Fritt klor (DPD1) – Anger värdet på det klor som är tillgängligt för oxidation. Bör ligga mellan 1,0-1,5 ppm.

• Totalt klor (DPD3) – Anger den totala klorhalten.

• Bundet klor (DPD3 – DPD1) – Genom att jämföra totalt och fritt klor får du fram värdet för bundet klor. Det bundna kloret är ”förbrukat klor” och det som ger den typiska klorlukten. Värdet för det bundna kloret får aldrig överstiga 0,5 ppm för att vara hälsosamt att bada i. Det är även beroende av värdet på det fria kloret, och får aldrig överstiga hälften av värdet för fritt klor.

• Brom (DPD1) – Bromvärdet

• pH-indikator (Phenol Red Photometer) – Visar pH-värdet på ditt poolvatten. Värdet ska ligga mellan 7-7,4.

• Cyanursyra (CyA-test) – Många klorprodukter innehåller cyanursyra som stabilisator så att klor är tillgängligt för desinfektion längre. Cyanursyran behövs alltså i vattnet för att förlänga klorets verkan, men nivån får inte bli alltför hög. När koncentrationen av cyanursyra blir för hög stoppar den kloret från att fungera (blockerar kloret från att oxidera med smutspartiklarna). Det betyder att det totala klorvärdet kan ligga på rekommenderad nivå, men ändå inte fungerar. Det går bra att ha en cyanursyrenivå på 30-50 mg/l i vattnet. Om nivån ökar till över 100 mg/l är vår rekommendation att reducera mängden genom att tappa ut en del av vattnet och ersätta med nytt. Det gäller framförallt spabad. I pooler brukar cyanursyrenivån sällan vara något stort problem.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Scuba 2 Tester”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *